• An Innovative Truth Congressen

  De niet-commerciële An Innovative Truth congressen beogen de onderlinge kruisbestuiving tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven op het terrein van Duurzame ICT & Energie te stimuleren en mede hierdoor wetenschappelijk uitdagende en bedrijfskundig verantwoorde innovatie en onderzoek te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   

 • logo An innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie

  An Innovative Truth Congressen

  De An Innovative Truth Congressen slaan bruggen tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven, en zijn erkende EUSEW Energy Days.
  De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Boek An Innovative Truth

  An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting An Innovative Truth, juni 2013 - is verschenen ter gelegenheid van de vijfde editie van An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. meer info »
   
   
   
   
   

onze contactgegevens

Over An Innovative Truth IX

Informatie over het congres, het programma, de sprekers, het inschrijven, de organisatie, de partners, de locatie, het debat, de posterpresentaties en de achtergrond is beschikbaar via deze linken.
 

Locatie & Media

An Innovative Truth IX vindt plaats op 19 juni 2017 op de Novio Tech Campus te Nijmegen (kaart). Publicaties, Twitter, LinkedIn en andere media over An Innovative Truth IX zijn beschikbaar via deze website.
 

vorige edities

An Innovative Truth IX is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de link: over de vorige edities.
 

 

De dagvoorzitter

An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - dagvoorzitter Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut

Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut

Roderik van Grieken is oprichter (1998) en directeur van het Nederlands Debat Instituut. Al vele jaren levert hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de debatcultuur in ons land, onder andere door het debat als educatieve methode te introduceren binnen alle lagen van het onderwijs.
 
Regelmatig treedt hij op in de media door politieke debatten te analyseren en publiceert hij over de kwaliteit van het maatschappelijke debat. Daarnaast adviseert hij bij de opzet en invulling van politieke debatten. Zo is hij de architect van het lijsttrekkersdebat van RTL4 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010, 2012 en 2017; het Carrédebat. Daarnaast reikt hij jaarlijks de Debatprijs uit aan de beste debater tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in Den Haag.
 
Roderik treedt wekelijks op als dagvoorzitter en debat- en/of gespreksleider in binnen- en buitenland tijdens bijeenkomsten van zowel het bedrijfsleven als de (semi-)overheid. Daarnaast wordt hij regelmatig benaderd voor individuele begeleidingstrajecten voor politici en andere prominente sprekers in het publieke domein.

 

De sprekers

Het programma omvat naast diverse plenaire keynotes en parallelle workshopsesies, een plenair debat tussen vertegenwoordigers van de wetenschap, overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven.
 
In lijn met de voorgaande edities zijn ook dit jaar alle sprekers en debatwoordvoerders "topambassadeurs" van de betreffende thema's.
 
Sprekers die hun bijdrage reeds hebben bevestigd zijn onder meer:

 • Prof. Bart Smolders - Decaan Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven
 • Jos de Groot - Directeur Telecommarkt, Ministerie van Economische Zaken
 • Arthur Govaert - ‎CIO ‎Radboud UMC
 • Prof. Erik Fledderus - ‎Algemeen directeur SURF & Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven
 • Wouter Leibbrandt - Research manager Embedded Systems Innovation TNO
 • Pieter den Hamer - Lead Big Data Alliander & Researcher Universiteit Utrecht
 • Lida Stengs - International Business Manager EERA Recyclers
 • Prof. Ton Backx - Directeur Institute for Photonic Integration
 • Paul van Geelen - Algemeen Directeur Isatis Cyber Security
 • Lucien Engelen - ‎Director REshape Center for Health(care) Innovation - ‎Radboud UMC
 • Erwin Folmer - ‎Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen Kadaster & Research Associate Universiteit Twente
 • Jeroen Cox - Manager Supply Chain Services KPN
 • Kees de Vey Mestdagh - ‎Hoofd Centrum voor Recht & ICT Rijksuniversiteit Groningen
 • Hans van der Zwaag - Corporate Real Estate Manager PGGM
 • Barry Peet - Managing Director Business Cluster Semiconductors Nederland (BCS)
 • Prof. Gerard Smit - ‎Hoogleraar Universiteit Twente
 • Hans-Paul Siderius - Expert Energie-Efficiency Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Jeroen van der Tang - ‎Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT
 • Prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
 • John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC
 • Michiel Bergman - Senior Consultant Business Intelligence & Datawarehousing
 • Mark Bentum - UHD radiotechnologie & opleidingsdirecteur Electrical Engineering Universiteit Twente
 • Henry Lootens - Business Manager Energietransitie Conntech
 • Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek
 • David Griffioen - Development Manager & Business Analyst Isatis
 • Henk Hutink - Programma manager Zorg en Innovatie NICTIZ
 • Frank Hartkamp - Senior adviseur ICT & Liaison ICT in Topsectoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Prof. Ton Koonen - Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven & voorzitter Stichting IIP Duurzame ICT
 

De keynotesprekers

In het programma zijn diverse plenaire keynote presentaties opgenomen. Deze worden onder meer verzorgd door:

 • Jos de Groot - Directeur Telecommarkt, Ministerie van Economische Zaken
 • Prof. Bart Smolders - Decaan Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven
 • Arthur Govaert - ‎CIO ‎Radboud UMC
 • Prof. Erik Fledderus - ‎Algemeen directeur SURF & Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven
 

De debatwoordvoerders

Tijdens het debat confronteren de vier betrokken stakeholdersgroepen: wetenschap, overheid, ICT-aanbiedend en toepassend bedrijfsleven elkaar met hun vragen en wensen. De vier betrokken stakeholdersgroepen worden ieder vertegenwoordigd door een woordvoerder. De debatwoordvoerders zijn dit jaar:

 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Jos de Groot, Directeur Telecommarkt Ministerie van Economische Zaken

Jos de Groot - Directeur Telecommarkt Ministerie van Economische Zaken

Jos De Groot werkt sinds eind 2014 als directeur Telecommarkt bij het ministerie van Economische Zaken. Jos is econoom (RUG) en vervulde eerder functies bij het ministerie van Financien en bij het ministerie van Economische Zaken, het meest recent als directeur Energiemarkt.
 
Zijn directie werkt aan hoogwaardige elektronische communicatienetwerken en digitale infrastructuren, die bijdragen aan economische groei, duurzaamheid en innovatie. Dat gebeurt door ordening van de markten van elektronische communicatie en verdeling van schaarse frequenties. Daarnaast wordt zorg gedragen voor continuïteit, veiligheid en integriteit van netwerken en dataverkeer.
 
Elektronische communicatie is steeds meer verweven met vrijwel alle onderdelen van onze economie en samenleving. Belangrijk doel voor EZ is om, in een steeds verder digitaliserende wereld, ervoor te zorgen dat iedere Nederlander in 2025 toegang heeft tot een veilige en betrouwbare verbinding van minimaal 100 Mbps. We werken nauw samen met zowel de klassieke marktspelers en afnemers (telecombedrijven, internetoperators, media- en omroepbedrijven), als de meer recente (internet exchanges, datacenters, digitale platformen).

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Prof. Bart Smolders - Decaan Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven

Prof. Bart Smolders - Decaan Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven

Bart Smolders is hoogleraar en decaan van de faculteit Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel leidt hij een groot Europees project (www.silika-project.eu) op het gebied van 5G draadloze communicatie. In het verleden heeft hij gewerkt aan antennesystemen voor radar toepassingen (Thales in Hengelo) en voor radio astronomie telescopen (ASTRON in Dwingeloo). In de periode 2000-2010 was hij werkzaam bij NXP (voormalig Philips Semiconductors) in Nijmegen op het gebied van draadloze communicatie.
 
Sinds 2007 is hij verbonden aan de TU Eindhoven als hoogleraar. Hij was voorzitter van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap (NERG) in de periode 2011-2016 en was de afgelopen twee jaar voorzitter van de IEEE Benelux sectie. Voor een overzicht van recente publicaties, zie: https://www.tue.nl/en/employee/ep/e/d/ep-uid/19910474/ep-tab/4/

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Arthur Govaert - ‎CIO ‎Radboud UMC

Arthur Govaert - ‎CIO ‎Radboud UMC

Arthur Govaert is sinds 2014 werkzaam bij het Radboudumc als Directeur Informatie Management (IM). Deze afdeling is "end to end" verantwoordelijk voor ICT; van het bepalen van de (Business) ICT strategie tot uitvragen van de Demand (Vraag) en invulling geven aan Supply (Levering). Daarbij richt IM zich op 4 domeinen: Zorg (Care), Onderwijs (Education), Onderzoek (Research) en Bedrijfsvoering (Business). Informatie Management is direct geplaatst onder de Raad van Bestuur van het Radboudumc. ICT is een enorme aanjager voor de transformatie in de Zorg. Arthur en team zijn hard op weg om hier invulling aan te geven en zodoende een bijdrage te leveren aan de missie van het Radboudumc "A significant impact on healthcare".
 
Voordat Arthur Govaert aantrad bij het Radboudumc werkte hij bij verschillende bedrijven in het binnen en buitenland zoals Shell, Heineken, Draka en VION alwaar hij zowel Technische als ICT senior management posities heeft bekleed. Hij is lid van het CIO Platform Nederland en onderdeel van de Aczie, waarin de directeuren ICT van de UMC’s zitting hebben.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Erik Fledderus - ‎Algemeen directeur SURF & Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Erik Fledderus - Algemeen directeur SURF & Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Erik Fledderus is algemeen directeur van de coöperatie SURF en voorzitter van de directieraad. Daarnaast is hij hoogleraar Wireless Communication bij de Technische Universiteit Eindhoven. De heer Fledderus is sinds 2013 lid en vanaf 2015 voorzitter van de CONNECT Advisory Forum (CAF); hij was o.a. lead-editor van het advies van de CAF over de rol van ICT in het werkprogramma 2016-2017. De heer Fledderus is gedelegeerde namens Nederland in de e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG).
 
Voordat de heer Fledderus bij SURF aantrad was hij algemeen directeur Informatiemaatschappij bij TNO, en principal scientist ICT. Hij heeft meer dan 20 jaar technisch-inhoudelijke en bestuurservaring in verschillende functies bij organisaties als de Universiteit Twente, KPN Research, TNO, het Kennisplatform EMV, CLICKNL, het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) en de Europese Commissie.
 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - trackleader Prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

Eric van Heck is Professor of Information Management and Markets and Chairman of the Department of Technology & Operations Management, Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University. He is member of the Erasmus Center for Future Energy Business and the Erasmus Center for Data Science and Business Analytics.
His research concentrates on the role and impact of business architectures and digital platforms to solve complex societal and business challenges. At the moment, he works on topics like Digital Business & Architecture, Big Data & Analytics, Digital Work, Energy Markets & Electrical Vehicle Charging. Research is carried out in collaboration with innovative companies and universities in Brazil, China, Europe, Indonesia, and USA.
Professor van Heck is involved in the very popular MSc. in Business Information Management (BIM). He teaches a master core course in Business Architecture & Consultancy, PhD workshops on Information Management Research and Multi-Agent Research, and executive courses on "Leading Transformation in the Digital Economy" and "Leadership Challenges with Big Data".
He has been a visiting professor at the Helsinki School of Economics and the Ludwig-Maximillians University in Munich. He was a visiting scholar at New York University and at the MIT Center for Information Systems Research (CISR). Professor van Heck is the co-editor/co-author of fourteen books and he earned a MSc. degree and PhD degree from Wageningen University.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC

John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC

John Schalken heeft als innovator in gezondheidszorg en technologie ruime ervaring in het ontwikkelen en lanceren van producten en diensten binnen Life Sciences & Health. Van onderzoek naar toepassing in de praktijk. Zijn ervaring met venturing en start-ups komt goed van pas bij zijn functie als programmadirecteur van SMB Life Sciences, een 100% dochter van Radboudumc. SMB Life Sciences is een incubator en ondersteunt, faciliteert en stimuleert startende ondernemers en ondernemende onderzoekers in de sector Life Sciences & Health in de regio Nijmegen.
 
Hiernaast is hij mentor in het Rockstart Digital Health Acceleration program. Na zijn promotie in de biochemie is hij ongeveer 25 jaar werkzaam geweest bij verschillende bedrijven waaronder Organon, Biomerieux en Philips Healthcare incubator. In 2011 is hij begonnen met het Science Meets Business initiatief.
 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Barry Peet - Managing Director Business Cluster Semiconductors Nederland (BCS)

Barry Peet - Managing Director Business Cluster Semiconductors Nederland (BCS)

Barry heeft vanuit zijn functie binnen BCS uitgebreide ervaring met de ontwikkelingen en uitdagingen in de halfgeleider (chips) wereld, zowel in Nederland als daarbuiten. Daarnaast heeft Barry een achtergrond in de ICT. Hij heeft 12 jaar een softwarebedrijf geleid en is in die hoedanigheid als ondernemer ook betrokken geweest bij verschillende Europese innovatie projecten.
 
Business Cluster Semiconductors Nederland heeft als doel het versterken van het semiconductor-ecosysteem in Nederland. Met leden als NXP, ASML, Nexperia, Ampleon, Besi en AMSi, maar ook meer dan 50 MKB halfgeleider bedrijven is het Nederlandse cluster een cluster van wereldniveau en acteert het zowel binnen Nederland als daarbuiten, met een focus op Innovatie, ontwikkeling van Shared Infra initiatieven en Internationalisatie.
 
Barry heeft Elektrotechniek gestudeerd in Enschede, en is in 2000 afgestudeerd in de richting van Kunstmatige Intelligentie.
 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Hans-Paul Siderius - Expert Energie-Efficiency Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hans-Paul Siderius - Expert Energie-Efficiency Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hans-Paul Siderius werkt als expert op het gebied van energie-efficiëntie voor producten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Hij vertegenwoordigt Nederland in het Ecodesign wetgevend comité, het Energielabel Consultatieforum, het EU Energy Star adviesorgaan en is vice-voorzitter van het IEA Technology Collaboration Platform voor Energy Efficient End-use Equipment (4E).
 
Hans-Paul Siderius is gepromoveerd op energie-efficiency beleid voor producten en heeft meer dan 20 jaar internationale ervaring op dit gebied.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Paul van Geelen - Algemeen Directeur Isatis Cyber Security

Paul van Geelen - Algemeen Directeur Isatis Cyber Security

Paul van Geelen is algemeen directeur van Isatis Cyber Security. Hij is ruim 20 jaar werkzaam in het ICT- en innovatiedomein en geeft strategisch advies op het gebied van security en privacy, informatie management, big data en innovatieve projecten in de zorg, de utilities, hightech en overheden.
 
Waar innovatie en ICT hand in hand gaan, lijken security en privacy een gevaar op te leveren voor innovaties op het gebied van smart industry, smart city en e-health. Bijna dagelijks is er nieuws over datalekken, diefstal van intellectueel eigendom en andere vormen van security en privacy issues. En dan is er nog de nieuwe wetgeving rondom privacy de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Hoe passen deze zaken in een innovatieve strategie?
 
Isatis Cyber Security biedt integrale diensten op het gebied van security en privacy en is onderdeel van de Isatis groep. De Isatis groep heeft innovatieve oplossingen rondom e-health, utilities, overheden en Big Data.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Mark Bentum - UHD radiotechnologie & opleidingsdirecteur Electrical Engineering Universiteit Twente

Mark Bentum - UHD radiotechnologie & opleidingsdirecteur Electrical Engineering Universiteit Twente

Mark Bentum received the MSc degree in Electrical Engineering (with honors) from the University of Twente, Enschede, The Netherlands, in August 1991. In December 1995 he received the PhD degree for his thesis "Interactive Visualization of Volume Data" also from the University of Twente. In June 1996 he joined the Netherlands Foundation for Research in Astronomy (ASTRON). He was in various positions at ASTRON. In 2005 he was involved in the eSMA project in Hawaii to correlate the Dutch JCMT mm-telescope with the Submillimeter Array (SMA) of Harvard University. From 2005 to 2008 he was responsible for the construction of the first software radio telescope in the world, LOFAR (Low Frequency Array). In 2008 he became an Associate Professor in the Telecommunication Engineering Group at the University of Twente. From December 2013 till September 2017 he was also the program director of Electrical Engineering at the University of Twente. In 2017 he became a Full Professor in Radio Science at Eindhoven University of Technology. He is now involved with research and education in radio science. His current research interests are radio astronomy, short-range radio communications, novel receiver technologies (for instance in the field of radio astronomy), channel modeling, interference mitigation, sensor networks and aerospace. Prof. Bentum is chairman of the Dutch URSI committee, vice chair of the IEEE Benelux section, initiator and chair of the IEEE Benelux AES/GRSS chapter.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Wouter Leibbrandt - Research manager Embedded Systems Innovation TNO

Wouter Leibbrandt - Research manager Embedded Systems Innovation TNO

Wouter Leibbrandt joined TNO in March 2016 to head up the Embedded Systems Innovation department (TNO-ESI). TNO-ESI focusses on the development of new methods and techniques for design and engineering of increasingly complex high-tech (embedded) systems. It does so in strong partnership and close collaboration with leading high-tech companies such as ASML, Philips, Thales, NXP, Océ, Thermo-Fisher and DAF as well as with leading academic groups in the Netherlands and across Europe.
 
Until early 2016 Wouter has been with NXP Semiconductors for 10 years, where he managed the Advanced Applications Lab, investigating new application concepts around future advanced silicon products, driving secure connections for a smarter world. The recurring theme here is that everything is getting connected with everything (IoT). Before joining NXP, he was with Philips Research labs for 14 years, managing a variety of projects and departments. From 2004 to 2006 he lived and worked in China, founding and managing part of the Philips Research labs in Shanghai.
 
Wouter holds a PhD in physics from Utrecht University.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker prof. Gerard Smit - ‎Hoogleraar Universiteit Twente

Prof. Gerard Smit - ‎Hoogleraar Universiteit Twente

Gerard J.M. Smit received his M.Sc. degree in electrical engineering from the University of Twente, Enschede, The Netherlands. He finished his Ph.D. thesis entitled “The Design of Central Switch Communication Systems for Multimedia Applications” in 1994.
 
He currently is a Full Professor with the faculty of EEMCS, University of Twente, leading the CAES chair, where he is responsible for a number of research projects sponsored by the EC, industry and Dutch government in the field of multimedia and efficient reconfigurable systems.
 
After receiving the M.Sc. degree, he worked for four years at the Research laboratory of Océ, Venlo, The Netherlands. In 1994, he was a Visiting Researcher with the Computer Laboratory, Cambridge University, Cambridge, MA and, in 1998, he was a Visiting Researcher with Lucent Technologies Bell Labs Innovations, Murray Hill, NJ. Since 1999, he has been leading the Chameleon group, which investigates new hardware and software architectures for energy-efficient systems.
 
Currently his research interests include low-power communication, and reconfigurable architectures for energy reduction.
 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Henk Hutink - ‎Programma manager Zorg en Innovatie NICTIZ

Henk Hutink - ‎Programma manager Zorg en Innovatie NICTIZ

De heer drs. H.E. Hutink MHBA is werkzaam bij het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg. Hij heeft zijn MBA-Health behaald aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Henk Hutink is strategisch adviseur voor bedrijfskundige sectorale informatievraagstukken in de zorgsector. Al vele jaren houdt hij zich bezig met strategische innovatie, landelijke verandertrajecten, informatievoorzieningen in de zorgsector en disruptieve ontwikkelingen.
 
Henk Hutink heeft diverse landelijke programma’s in de zorgsector geleid. Daarnaast is hij auteur van de boeken "ICT-Standaarden in de zorg", "Wet- en regelgeving in de zorg" en "Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg". Tevens heeft hij vele artikelen gepubliceerd. In zijn meest recente onderzoek wordt de governance van informatiestandaarden vergeleken tussen de zorgsector, de bancaire sector, de levensmiddelenindustrie en het onderwijs. Als gastdocent spreekt hij over e-health innovaties en bedrijfskundige vraagstukken in de gezondheidszorg.
 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Henry Lootens - Business Manager Energietransitie Conntech

Henry Lootens - Business Manager Energietransitie Conntech

Henry Lootens werkt sinds december 2015 bij Conntech in Elst. Deze (jonge) organisatie is een volle zus van dé retailinstallateur van Nederland: Kersten Retail. Van jongs af aan is Henry gefascineerd door alles wat te maken heeft met elektriciteit en ICT. Dit heeft zich tijdens de opleiding Elektrotechniek aan de HAN geuit en geresulteerd in een passie voor met name gelijkstroom.
 
Het groot maken en verspreiden van het gelijkstroom (DC) virus heeft Henry tot een kunst verheven. Met een droom naar circulariteit en een passie voor energie, vind je deze stuiterbal binnen de installatiesector en de aanverwante organisaties (Uneto-VNI, TVVL, KIEN, NEN).
 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Erwin Folmer - ‎Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen Kadaster & Research associate Universiteit Twente

Erwin Folmer - ‎Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen Kadaster & Research associate Universiteit Twente

Dr.ir. Erwin Folmer is bij het Kadaster verantwoordelijk voor het Kadaster dataplatform. Voordat hij in 2015 bij het Kadaster kwam werken, werkte hij 13 jaar voor TNO. Daarnaast is Erwin actief voor de Universiteit Twente en Geonovum, onder meer als trekker van het Platform Linked Data Nederland.
 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - debatwoordvoerder prof. Ton Koonen - hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Prof. Ton Koonen - Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Ton Koonen is full professor in Eindhoven University of Technology since 2001. Since 2004 he is chairman of the group Electro-Optical Communication Systems and since 2012 vice-dean of the department Electrical Engineering. Since 2016, he also is scientific director of the Institute for Photonic Integration at Eindhoven University of Technology.
 
Before 2001, he worked for more than 20 years in applied research in industry, amongst others in Bell Labs - Lucent Technologies. He is Bell Labs Fellow (1998), IEEE Fellow (2007), OSA Fellow (2013), and Distinguished Guest Professor of Hunan University, Changsha, China (2014). In 2011 he received an Advanced Investigator Grant of the European Research Council, the most prestigious personal grant from the ERC. He (co-)authored more than 140 international journal papers, 10 book chapters, and 430 conference papers.
 
His current research interests are access and in-building fiber networks, including high-capacity POF networks, radio-over-fiber techniques, optical wireless communication techniques,and spatial division multiplexed systems.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Lida Stengs - International Business Manager EERA Recyclers

Lida Stengs - International Business Manager EERA Recycler

Lida Stengs, werkt als International business manager voor EERA, de European Electronics Recycling Association, sinds 2013. Samen met de executive secretary Norbert Zonneveld voert zij het secretariaat van EERA.
 
EERA is een non-profit organisatie, die de belangen van 35 recyclers in Europa vertegenwoordigt en uitdraagt. Deze recyclers verwerken meer dan 2.200.000 ton afgedankte elektronische apparatuur per jaar. EERA zet zich in voor het inzamelen van hogere volumes, hoogwaardige recycling conform standaarden, eerlijke concurrentie met redelijke marges, zodat er ruimte blijft voor noodzakelijke innovaties en een betere focus op de handhaving. Regelmatig vertegenwoordigt Lida de EERA leden tijdens meetings in Brussel en neemt zij initiatieven om de belangen van de EERA leden te behartigen en uit te dragen binnen Europa.
 
Voorheen heeft Lida Stengs onder meer gewerkt bij KPN Telecom, Hogeschool Arnhem & Nijmegen, IPC en als freelancer in diverse projecten, welke steeds gerelateerd waren aan milieuvraagstukken. Lida Stengs heeft een titel Master of Laws.
 

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - keynotespreker prof. Ton Backx, Directeur Institute for Integrated Photonics en hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Prof. Ton Backx, Directeur Institute for Integrated Photonics en hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Ton Backx is Managing Director of the Institute for Integrated Photonics and Photonic Systems at Eindhoven University of Technology since January 2016. He also is CEO of Photon Delta – which has as goal to build an eco-system in The Netherlands for Photonic materials, photonic integrated circuits and photonic systems related companies and R&D institutes. He was dean of the faculty of Electrical Engineering of Eindhoven University of Technology since 2006. Since 1990 he has been part-time professor at Eindhoven University of Technology. Ton Backx is specialized in the field of process identification, model based process control and model reduction and its applications to a wide range of processes in hydrocarbons processing, chemical processing, glass manufacturing and steel production. He was one of the founders and former CEO of IPCOS, a company specialized in the field of high performance model predictive control and process optimization.
 
The past two decades Ton has had senior management positions within Setpoint, AspenTech, IPCOS and Eindhoven University of Technology. He also has worked as principal consultant for Hydrocarbon Processing Industries, Chemical Processing Industries and Glass Industries doing process performance improvement studies and supervising model based control and optimization projects. He has initiated, supervised and been involved in several major European research projects in the field of process modeling, model based process control and model reduction among others IMPACT, INCOOP, POLYPROMS, SINC-PRO, PROMATCH, CRYPTO.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Hans van der Zwaag - Corporate Real Estate Manager PGGM

Hans van der Zwaag - Corporate Real Estate Manager PGGM

Hans van der Zwaag is sinds begin 2017 werkzaam als Corporate Real Estate Manager bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM N.V. te Zeist. In die rol is hij bij PGGM verantwoordelijk voor de lange termijn huisvesting en het revitaliseren en verduurzamen van het PGGM gebouwencomplex. Hans is werkzaam bij PGGM sinds februari 2003, achtereenvolgens verantwoordelijk voor de applicatieontwikkeling (2003 tot 2006), ICT exploitatie & beheer (2006 tot 2008), directeur ICT & Facility Services (2008 tot 2016) en directeur Outsourcing (2016).
Voor zijn overstap naar PGGM was Hans vanaf medio 1994 werkzaam als management consultant, interim manager en business unit manager (VP) bij Cap Gemini. Tot medio 1994 was Hans eindverantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de informatievoorziening bij een bedrijfstakgebonden sociale zekerheidsinstelling annex pensioenfonds. Hans heeft een achtergrond in bedrijfskunde en ICT, met ruim 30 jaar ervaring in leidinggevende rollen.
Hans is gefascineerd door innovaties die ICT zelf duurzamer maken en de toepassing van ICT voor innovatieve verduurzaming van de samenleving.
PGGM N.V. verleent als coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie aan diverse pensioenfondsen, de aangesloten werkgevers en hun werknemers diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering.

 
Frank Hartkamp - Senior adviseur ICT & Liaison ICT in Topsectoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Jeroen Cox - Manager Supply Chain Services KPN

Jeroen Cox - manager Supply Chain Services KPN

Jeroen Cox is bij KPN verantwoordelijk voor de logistieke dienstverlening en werkt daarbij nauw samen met logistieke partners in forward en return logistics in zowel consumenten- als zakelijke markt. Vanaf 1 juni start hij als Manager Energie & Milieu en verheugt zich om ervaring te gaan op te doen in dit mooie werkveld. Er zit een mooie verbinding tussen het logistieke werkveld en circular economy, zoals herinzet, refurbishing van producten en duurzaam product design.
Het thema Zuinig met Energie & Milieu binnen KPN is gericht op het verlagen van de ecologische footprint, terwijl de behoefte aan ICT services nog steeds exponentieel toeneemt. KPN gebruikt sinds 2011 groene stroom en is vanaf 2015 klimaat neutraal door diverse maatregelen om steeds minder energie te gebruiken en CO2 emissies te verlagen. Onze volgende stap - en ook het thema van deze inleiding - is de migratie naar circulaire operations en ook diensten waarmee onze klanten hun footprint verder kunnen verbeteren. Jeroen wisselt graag ideeën uit op het congres, juist niet alleen om succesverhalen te delen, maar ook een dialoog aan te gaan hoe we met elkaar kunnen omgaan met belemmeringen die de nieuwe circulaire business modellen soms kunnen oproepen bij implementatie.
Jeroen Cox heeft de afgelopen 15 jaar diverse functies bij KPN bekleed in Supply Chain, Finance, Programmamanagement, Security en Riskmanagement. Daarvoor werkzaam bij TNT Express Worldwide en TNT Post Groep. Hij is afgestudeerd bedrijfseconoom (Tilburg) en registercontroller (Vrije Universiteit).

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Michiel Bergman - Senior Consultant Business Intelligence & Datawarehousin

Michiel Bergman - Senior Consultant Business Intelligence & Datawarehousing

Als Senior Consultant in Business Intelligence en Datawarehousing beschikt Michiel Bergman over ruime ervaring binnen alle aspecten van een Datawarehouse ontwikkeltraject. Hij in staat is om informatieanalyses uit te voeren en de data van aanwezige bronsystemen te analyseren, maar ook om Datawarehouse-omgeving te modelleren en ETL-processen te ontwerpen en bouwen. Ook met het ontwerpen en bouwen van rapportages heeft Michiel Bergman de nodige ervaring.
 
In de afgelopen jaren heeft Michiel steeds vaker de rol van Business Analist vervuld. In deze rol heeft hij binnen organisaties op verschillende niveaus gesproken om de specifieke wensen en behoeften boven tafel te krijgen. Deze wensen vertaalt hij vervolgens naar heldere ontwerpen voor de ontwikkelaars. Bovendien heeft hij op basis van deze wensen vaak omgevingen ingericht en deze vervolgens ook gepresenteerd aan de betreffende organisaties. Michiel Bergman heeft daarnaast ruime ervaring in het opzetten van gebruikerstrainingen, het opleiden van gebruikers, het begeleiden van workshops en de ontwikkeling van gebruikersdocumentatie.
 
Bij verschillende klanten heeft Michiel Bergman bronanalyses uitgevoerd om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de betreffende data. Hiervoor maakt Michiel gebruik van zijn vaardigheden in SQL en om complexe queries te schrijven. Ook heeft hij processen ontwikkeld in SQL en T-SQL, waaronder een controlespoor om tijdens het laden van de Datawarehouse-lagen verschillende (kwaliteits)controles geautomatiseerd uit te laten voeren.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek

Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek

Mathieu Sueters (1973) is consultant en circulaire ICT expert bij de Infotheek Group. Mathieu is lid van het transitieteam Maakindustrie van het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050, is lid geweest van het taskforce circulaire economie van het WEF en verkozen tot Highly Commended bij de Circular Economy Awards van het WEF.
 
Mathieu is een ervaren en energieke directeur die onderscheidingen heeft gekregen voor management, innovatie, MVO en de circulaire economie. Hij is een specialist op het vlak van management, strategie, marketing, business development en de circulaire economie. Mathieu is een ervaren presentator, voorzitter van bijeenkomsten en is gewend aan een internationale, complexe en dynamische omgeving. Hij heeft gewerkt in de USA, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland.
 
Mathieu is in 1998 afgestudeerd in bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij heeft onder andere studies gevolgd bij Wharton, Harvard en de Vlerick Business School. Hij heeft zowel ervaring opgedaan als ondernemer als bij multinationals onder andere bij Elsevier Science, Altran, TNT, Digital Warehouse en Jaguar.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Jeroen van der Tang - ‎Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT

Jeroen van der Tang - ‎Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT

Jeroen van der Tang is Manager Duurzaamheid & Milieu bij Nederland ICT, de branchevereniging voor ICT-bedrijven in Nederland. Hij is verantwoordelijk voor de MJA3 energieconvenant van de ICT-sector en is hij namens Nederland ICT lid van de Borgingscommissie van het SER Energieakkoord. Daarnaast is hij vanuit de branche betrokken bij diverse initiatieven die de verdere vergroening van en met ICT stimuleren, zoals binnen de TKI Urban Energy van de Topsector energie.
 
Jeroen van der Tang is tevens manager van ICT-Milieu, het collectieve inzamelsysteem voor afgedankte ICT-hardware, dat jaarlijks via Wecycle meer dan 10 miljoen kilo ICT apparaten inzamelt en hoogwaardig laat verwerken.
 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker David Griffioen - Development Manager & Business Analyst Isatis-Health

David Griffioen - Development Manager Isatis-Health

Dr. David Griffioen is Development Manager bij Isatis-Health. Hij beschikt over veel ervaring in software ontwikkeling, zowel standaard software als maatwerk software. David heeft gewerkt als Product Manager, Project Manager en nu Development Manager, en heeft een sterke voorkeur voor Agile werken.
 
Samen met NControl wordt een systeem ontwikkeld dat ondersteuning biedt aan de moderne onafhankelijke apotheek en de ketenpartners, waaronder bijvoorbeeld: patiënten, de groothandel en huisartsen. Momenteel zijn er meer dan 750 apotheken aangesloten op het NControl-systeem. Miljoenen vestrekkingen vormen de basis van de NControl-applicaties. Real-time koppelingen met apotheken worden meer dan 20 keer per seconde aangeroepen. Het NControl-systeem vormt het hart voor tal van andere farmaceutische projecten, zoals een declaratieplatform (NCasso), het grootste online medische warenhuis (Leef) en mobiele applicaties (Medicijnkluis).
 
Isatis-Health is een business unit binnen Isatis Groep. Op dit moment werken meer dan 50 professionals bij Isatis Health. Isatis-Health werkt volgens een Agile aanpak, waarbij er wekelijks nieuwe functionaliteit geleverd wordt. Gezien het onderwerp zijn onder meer privacy en security zeer belangrijke thema's.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Pieter den Hamer - Lead Big Data Alliander & Researcher Universiteit Utrecht

Pieter den Hamer - Lead Big Data Alliander & Researcher Universiteit Utrecht

Pieter den Hamer heeft meer dan 20 jaar ervaring als adviseur, manager en onderzoeker op het vlak van big data, analytics en business intelligence. Momenteel werkt hij als strateeg bij Alliander, waar hij zijn expertise vooral richt op thema’s als smart cities, smart grids en de energietransitie. Ook is hij verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.
 
Met zijn academische achtergrond in artificial intelligence en data science heeft hij in de loop der jaren meestal op het snijvlak van wetenschap en bedrijfsleven gewerkt: onder meer als managing partner bij het kenniscentrum CIBIT en als research director bij DNV-GL Research & Innovation. Zijn internationale werkervaring heeft hij opgedaan bij allerlei organisaties, van overheid en industrie tot met name de energiesector.
 
Pieter geeft regelmatig presentaties op conferenties en heeft de nodige publicaties op zijn naam staan, waaronder een boek over business intelligence en verschillende artikelen.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Lucien Engelen - ‎Director REshape Center for Health(care) Innovation - ‎Radboud UMC

Lucien Engelen - ‎Director REshape Center for Health(care) Innovation - ‎Radboud UMC

Lucien Engelen werkt sinds 2007 bij het Radboudumc Nijmegen en was tot 2016 hoofd van het regionale netwerk voor acute gezondheidszorg.
 
Hij adviseert de Raad van Bestuur op het gebied van veranderingen in de gezondheidszorg om de participatie van de patiënten in hun eigen ziekteproces te verbeteren.
 
Hij is initiatiefnemer en directeur van het Radboud REshape Center for Innovation dat trends volgt en in een snel tempo, indien mogelijk, gezondheidszorginnovaties in de praktijk brengt.
 
Zijn motto:

"Stop talking, start doing met en voor patiënten."


 

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Kees de Vey Mestdagh - ‎Hoofd Centrum voor Recht & ICT Rijksuniversiteit Groningen

Kees de Vey Mestdagh - ‎Hoofd Centrum voor Recht & ICT Rijksuniversiteit Groningen

Kees de Vey Mestdagh is head of the centre for Law & ICT at the University of Groningen, the Netherlands. The Centre offers a bachelor and a master in Law & ICT and hosts research in the fields of IT-Law, Internet Governance and Legal Information Science.
 
He obtained his doctorate in the field of Artificial Intelligence and Law. He has published journal articles and book chapters on the Automation of the Administration of Justice, Internet Governance and Global Self-Regulation, the Representation of Inconsistent Knowledge, the Disposal of Embedded Data, The Organization of the Investigation of Cybercrime, Law in the Digital World, Privacy Law, and Autonomous Systems.
 
He recently finished research into European e-Justice, Educational methods for the transfer of IT knowledge to lawyers (esp. judges), and Massive data leaks.
 
His current research includes models for legal decision making, models of complexity in the legal domain, global tax governance and online dispute resolution.

 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Frank Hartkamp - Senior adviseur ICT & Liaison ICT in Topsectoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Frank Hartkamp - Senior adviseur ICT & Liaison ICT in Topsectoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Frank Hartkamp werkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Industrie, Agro en Financiering, team Maakindustrie, High Tech en ICT.
 
Focus is op ICT in relatie tot duurzaamheid en innovatie. Dit komt tot uiting in faciliterende werkzaamheiden voor het MJA3 convenant (energiebesparing in de industrie en dienstensectoren), als projectleider EZ Energy Award 2017 als onderdeel van het intensiveringsprogramma Energieuitdagingen 2020 en in zijn rol als liaison ICT in Topsectoren.
 

 

Follow us