• An Innovative Truth Congressen

  De niet-commerciële An Innovative Truth congressen beogen de onderlinge kruisbestuiving tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven op het terrein van Duurzame ICT & Energie te stimuleren en mede hierdoor wetenschappelijk uitdagende en bedrijfskundig verantwoorde innovatie en onderzoek te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   

 • logo An innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie

  An Innovative Truth Congressen

  De An Innovative Truth Congressen slaan bruggen tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven, en zijn erkende EUSEW Energy Days.
  De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Boek An Innovative Truth

  An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting An Innovative Truth, juni 2013 - is verschenen ter gelegenheid van de vijfde editie van An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. meer info »
   
   
   
   
   

onze contactgegevens

Over An Innovative Truth IX

Informatie over het congres, het programma, de sprekers, het inschrijven, de organisatie, de partners, de locatie, het debat, de posterpresentaties en de achtergrond is beschikbaar via deze linken.
 

Locatie & Media

An Innovative Truth IX vindt plaats op 19 juni 2017 op de Novio Tech Campus te Nijmegen (kaart). Publicaties, Twitter, LinkedIn en andere media over An Innovative Truth IX zijn beschikbaar via deze website.
 

vorige edities

An Innovative Truth IX is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de link: over de vorige edities.
 

 

Het programma

Het programma omvat naast een informatiemarkt met demostands onder meer diverse plenaire keynotepresentaties , posterpresentaties en een plenair debat tussen vertegenwoordigers van de wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Voor de programmasamenstelling kan de organisatie een beroep doen op de programmacommissie.
 
Vanaf 09.30 uur ontvangen we u graag op de informatiemarkt. Op de informatiemarkt informeren bedrijven, kennisinstellingen en andere betrokken organisaties u via demonstratiestands en posterpresentaties.
 
Om 10.00 uur start het plenaire programma. Na de opening door de dagvoorzitter, Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut, delen diverse keynotesprekers hun visie met de deelnemers. Na een pauze op de informatiemarkt vervolgen we het plenaire programma met het debat - The Battle. Aansluitend hierop volgt de lunchpauze op de informatiemarkt (met onder meer demostands en posterpresentaties). Na de lunchpauze starten de thematrack workshops. Daarna vervolgen we het plenaire programma met een tweede blok met keynotesprekers. Na de afsluiting van dit plenaire deel door de dagvoorzitter volgt de netwerkborrel rond 17.00 uur.
 

09.30 - 10.00 uur
Ontvangst op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties
10.00 - 10.10 uur
Opening door dagvoorzitter Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - dagvoorzitter Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut
10.10 - 10.35 uur
Keynotepresentatie I: prof. Erik Fledderus - ‎Algemeen directeur SURF & Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Erik Fledderus - ‎Algemeen directeur SURF & Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Digitale transformatie en duurzaam ondernemen

Met de digitale transformatie van maatschappij en economie wordt de duurzaamheid van ICT nog belangrijker. De presentatie benoemt en verkent een aantal richtingen ten aanzien van dit onderwerp binnen de coöperatie SURF en haar leden.

10.35 - 11.00 uur
Keynotepresentatie II: Arthur Govaert - ‎CIO ‎Radboud UMC
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Arthur Govaert - ‎CIO ‎Radboud UMC

Innovatieve ICT oplossingen in nieuwbouw van het Radboud UMC

Het Radboud UMC bouwt een nieuw ziekenhuis. Hoe kan je door slimme en innovatieve ICT oplossingen het gebouw efficiënter, duurzamer en patiëntvriendelijker maken.

11.00 - 11.25 uur
Pauze op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties
11.25 - 12.30 uur
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - The Battle - het debat over Duurzame ICT & Energie
The Battle - Debat over Duurzame ICT & Energie is het plenaire debat tussen vertegenwoordigers uit de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en het ICT toepassend bedrijfsleven onder leiding van Roderik van Grieken.
De vier betrokken stakeholdersgroepen worden ieder vertegenwoordigd door een debatwoordvoerder.
 
De debatwoordvoerders zijn dit jaar:

Meer informatie over The Battle - het debat is beschikbaar via de link The Battle - het debat.

12.30 - 13.30 uur
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - informatiemarkt
Lunch op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties.
 
Daarnaast worden er door diverse congrespartners sessies verzorgd waarvoor men zich bij het inschrijven kan aanmelden. Tijdens de lunchpauze vinden er individuele sessies plaats van de volgende congrespartners:
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - sponsor Isatis Group
Isatis Group
Isatis Group heeft zijn oorsprong in de software-ontwikkeling, maar is inmiddels uitgegroeid tot strategisch partner van diverse ondernemingen en externe klanten. Iedere business unit is productgeoriënteerd en heeft kennis van een specifiek domein. Of het nu gaat om interaction design, cyber security, online marketing, design of software development: de kennis en expertise is binnen de dedicated teams aanwezig! Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Isatis Group uw organisatie kan bieden, meldt u dan aan voor een individueel gesprek tijdens An Innovative Truth IX.
 
Rabobank Rijk van Nijmegen
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner Rabobank Rijk van Nijmegen
Rabobank Rijk van Nijmegen biedt kansrijke starters én ervaren ondernemers met een innovatief idee de Teckle innovatieservice. Wij helpen ze bij het vermarkten van hun nieuwe product of dienst. Dit doen we met geld, goede raad, een kritische blik en een interessant netwerk. Teckle is een sparringpartner, financier, verzekeraar en netwerker. Expertises die nodig zijn om verder te groeien. Dit alles maakt Teckle bijzonder bij het realiseren van ideeën. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Rabobank Rijk van Nijmegen uw organisatie kan bieden op het gebied van innovatie en ondernemen, meldt u dan aan voor een individueel gesprek tijdens An Innovative Truth IX.
 
Middagprogramma
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - de trackleaders
De workshopsessies zijn onderverdeeld in zes thematracks. Elke thematrack bestaat uit drie workshoprondes. De thematracks staan onder leiding van een deskundige trackleader. Als trackleader treden dit jaar onder meer op: prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, Barry Peet - Managing Director Business Cluster Semiconductors, Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek, John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC en Hans van der Zwaag - Corporate Real Estate Manager PGGM. Tussen de rondes bestaat er de mogelijkheid om van track te wisselen.
 
De zes thematracks zijn:
 
Innovative Data Solutions
Circularity & ICT
ICT & Reliability
ICT & Health
Futureproof Communication Systems
ICT & Energy
13.30 - 14.10 uur
Workshopsessies ronde I
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Pieter den Hamer - Lead Big Data Alliander & Researcher Universiteit Utrecht
Innovative Data Solutions        

workshopsessie ronde 1:
 
"Data-gedreven innovaties voor de energietransitie"
 
Trackleader: Prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Spreker: Pieter den Hamer, Lead Big Data Alliander & Researcher Universiteit Utrecht
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Voornaam Achternaam - Functie Organisatie
Circularity & ICT                                

workshopsessie ronde 1:
 
"Making KPN more circular"
 
 
Trackleader: Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek
Spreker: Jeroen Cox, Manager Supply Chain Services KPN
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Barry Peet - Managing Director Business Cluster Semiconductors An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Wouter Leibbrandt - Research manager Embedded Systems Innovation TNO
ICT & Reliability                                

workshopsessie ronde 1:
 
"System security in the cyber physical world"
 
 
Trackleader: Barry Peet, Managing Director Business Cluster Semiconductors
Spreker: Wouter Leibbrandt, Research manager Embedded Systems Innovation TNO
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Henk Hutink - ‎Programma manager Zorg en Innovatie NICTIZ
ICT & Health                                

workshopsessie ronde 1:
 
"E-health en Duurzaamheid"
 
 
Trackleader: John Schalken, Programma-directeur SMB Life Sciences Radboud UMC
Spreker: Henk Hutink, Programma manager Zorg en Innovatie NICTIZ
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker prof. Ton Backx, Directeur Institute for Integrated Photonics en hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Futureproof Communication Systems        
workshopsessie ronde 1:
 
"De verglazing van datacenters"
 
 
Trackleader: Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut
Spreker: Prof. Ton Backx, Directeur Institute for Photonic Integration TU Eindhoven
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Hans van der Zwaag - Corporate Real Estate Manager PGGM An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Hans-Paul Siderius - Expert Energie-Efficiency Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
ICT & Energy                                

workshopsessie ronde 1:
 
"ICT en energie(besparing)?"
 
 
Trackleader: Hans van der Zwaag, Corporate Real Estate Manager PGGM
Spreker: Hans-Paul Siderius, Expert Energie-Efficiency Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
14.10 - 14.20 uur
mogelijkheid om van zaal te wisselen

14.20 - 15.00 uur
Workshopsessies ronde II
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker VMichiel Bergman - Senior Consultant Business Intelligence & Datawarehousing
Innovative Data Solutions        

workshopsessie ronde 2:
 
"Innovaties in Data Integratie"
 
 
Trackleader: Prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Spreker: Michiel Bergman - Senior Consultant Business Intelligence & Datawarehousing
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Voornaam Achternaam - Functie Organisatie
Circularity & ICT                                

workshopsessie ronde 2:
 
"Waar staan wij 13 jaar na invoering van de AEEA regeling?"
 
Trackleader: Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek
Spreker: Lida Stengs, International Business Manager EERA Recyclers
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Barry Peet - Managing Director Business Cluster Semiconductors An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Kees de Vey Mestdagh - ‎Hoofd Centrum voor Recht & ICT Rijksuniversiteit Groningen
ICT & Reliability                                

workshopsessie ronde 2 spreker:
 
"Mathematical models as contracts and as contract engines"
 
Trackleader: Barry Peet, Managing Director Business Cluster Semiconductors
Spreker: Kees de Vey Mestdagh, Hoofd Centrum voor Recht & ICT Rijksuniversiteit Groningen
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker David Griffioen - Development Manager Isatis-Health
ICT & Health                                

workshopsessie ronde 2:
 
"Innovatie farmaceutische zorg"
 
 
Trackleader: John Schalken, Programma-directeur SMB Life Sciences Radboud UMC
Spreker: David Griffioen, Development Manager Isatis-Health
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Prof. Ton Koonen - Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven & voorzitter Stichting IIP Duurzame ICT Futureproof Communication Systems        
workshopsessie ronde 2:
 
"Razendsnel alternatief voor WiFi: infraroodstralen"
 
Trackleader: Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut
Spreker: Prof. Ton Koonen, Hoogleraar TU/e & Voorzitter Stichting IIP Duurzame ICT
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Hans van der Zwaag - Corporate Real Estate Manager PGGM An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Prof. Gerard Smit - ‎Hoogleraar Universiteit Twente
ICT & Energy                                

workshopsessie ronde 2:
 
"Naar 100% duurzame wijken"
 
 
Trackleader: Hans van der Zwaag, Corporate Real Estate Manager PGGM
Spreker: Prof. Gerard Smit, Hoogleraar Universiteit Twente
 
14.30 - 15.00 uur Afwijkende starttijd Beter communiceren, binden, boeien en ontwikkelen met Social Innovation.
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Veel te veel werk, en te weinig mensen om het goed weg te werken. En de grip op het binden, boeien en ontwikkelen van die mensen, is er niet. Geen overzicht, geen grip en dus ook geen controle. Wel veel werk en ambities. Hoe krijg je dat geregeld?

15.00 - 15.25 uur
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - het programma - de informatiemarkt
Pauze op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties.

Op de informatiemarkt bevinden zich diverse stands van kennisinstellingen, bedrijven en andere betrokken organisaties met demonstraties, informatie en posterpresentaties.

Indien u uw organisatie vertegenwoordigd wilt zien, informeer dan bij de congresorganisatie naar de mogelijkheden. U kunt contact opnemen via deze link.

15.25 - 16.05 uur
Workshopsessies ronde III
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Erwin Folmer - ‎Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen Kadaster & Research associate Universiteit Twente
Innovative Data Solutions        

workshopsessie ronde 3:
 
"Het Dataplatform van de Toekomst"
 
 
Trackleader: Prof. Eric van Heck - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Spreker: Erwin Folmer, Senior Adviseur Landelijke Voorzieningen Kadaster & UTwente
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Jeroen van der Tang - ‎Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT
Circularity & ICT                                

workshopsessie ronde 3:
 
"e-waste regelgeving in de circulaire economie"  
 
Trackleader: Mathieu Sueters - Expert Circular ICT Infotheek
Spreker: Jeroen van der Tang, ‎Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Barry Peet - Managing Director Business Cluster Semiconductors An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Paul van Geelen - Algemeen Directeur Isatis Cyber Security
ICT & Reliability                                

workshopsessie ronde 3:
 
"Security and privacy – De bottleneck voor duurzaamheid & Innovatie?"  
 
Trackleader: Barry Peet, Managing Director Business Cluster Semiconductors
Spreker: Paul van Geelen, Algemeen Directeur Isatis Cyber Security
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Lucien Engelen - ‎Director REshape Center for Health(care) Innovation - ‎Radboud UMC
ICT & Health                                

workshopsessie ronde 3:
 
"Hoe Apple eeen academisch centrum wordt"
 
 
Trackleader: John Schalken, Programma-directeur SMB Life Sciences Radboud UMC
Spreker: Lucien Engelen, ‎Director REshape Center for Health(care) Innovation - ‎Radboud UMC
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Mark Bentum - UHD radiotechnologie & opleidingsdirecteur Electrical Engineering Universiteit Twente Futureproof Communication Systems        
workshopsessie ronde 3:
 
"Futureproof Wireless Communication Systems"
 
Trackleader: Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut
Spreker: Mark Bentum, UHD radiotechnologie & opleidingsdirecteur EE UTwente
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Hans van der Zwaag - Corporate Real Estate Manager PGGM An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Henry Lootens - Business Manager Energietransitie Conntech
ICT & Energy                                

workshopsessie ronde 3:
 
"Is gelijkstroom de vervanger van ICT?"
 
 
Trackleader: Hans van der Zwaag, Corporate Real Estate Manager PGGM
Spreker: Henry Lootens, Business Manager Energietransitie Conntech
 
16.10 - 16.35 uur
Keynotepresentatie III: prof. Bart Smolders - Decaan Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Prof. Bart Smolders - Decaan Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven

Uitdagingen in 5G/6G Wireless Communication

In de nabije toekomst zal 10 Gbps draadloos internet mogelijk zijn met 5G. Hiervoor dienen nog wel een aantal technische uitdagingen opgelost te worden.

16.35 - 17.00 uur
Keynotepresentatie IV: Jos de Groot - Directeur Telecommarkt, Ministerie van Economische Zaken
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Jos de Groot, Directeur Telecommarkt Ministerie van Economische Zaken

Innovatie en connectiviteit

Digitalisering draagt bij aan innovatie en duurzaamheid. Uitrol en opschaling van innovaties is afhankelijk van bestaande en nieuwe vormen van digitale connectiviteit.

17.00 - 17.10 uur
Samenvatting en afsluiting door dagvoorzitter Roderik van Grieken
Vanaf 17.10 uur
Netwerkborrel op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties
* Het programma van An Innovative Truth IX kan mede door aanvullingen nog wijzigen.

 

The Battle - het debat over ICT, Duurzaamheid & Innovatie

An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - The Battle - het debat over ICT, Duurzaamheid & Innovatie

The Battle is het plenaire debat tussen vertegenwoordigers van de wetenschap, overheid en het ICT aanbiedend en het ICT toepassend bedrijfsleven.
 
Tijdens het debat confronteren de vier betrokken stakeholdersgroepen elkaar met hun vragen en wensen. Doordacht en respectvol, maar zeker ook uitdagend en scherp. De vier betrokken stakeholdersgroepen worden ieder vertegenwoordigd door een woordvoerder.
 
Meer informatie over The Battle - het debat is beschikbaar via de link The Battle - het debat.

 

De informatiemarkt

An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - het programma - de informatiemarkt

Op de informatiemarkt bevinden zich diverse stands van kennisinstellingen, bedrijven en andere betrokken organisaties met demonstraties, informatie en de posterpresentaties.
 
De congresorganisatie nodigt kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties, die actief zijn in dit veld, uit, zich met behulp van demostands te presenteren.
 
Indien u uw organisatie vertegenwoordigd wilt zien, informeer dan bij de congresorganisatie naar de mogelijkheden. U kunt contact opnemen via deze link.
 
Onder meer de volgende organisaties zijn met een stand vertegenwoordigd op de informatiemarkt:
 

 

De posterpresentaties

An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 19 juni 2017 Novio Tech Campus Nijmegen - posterpresentaties

De An Innovative Truth IX - congresorganisatie onderkent het maatschappelijk belang van wetenschappelijk uitdagend en bedrijfsmatig relevant (want commercieel toepasbaar) onderzoek. Met behulp van de posterpresentaties door promovendi beogen de organisatoren wetenschappelijk onderzoek op het terrein van Duurzame ICT & Energie onder de aandacht van een breder publiek, en in het bijzonder de congresdeelnemers, te brengen. Hiertoe wordt in het M-gebouw expositieruimte ingericht.
 
Meer informatie over de posterpresentaties en de mogelijkheden hiertoe is beschikbaar via de link posterpresentaties.

 

Follow us