• An Innovative Truth Congressen

  De niet-commerciële An Innovative Truth congressen beogen de onderlinge kruisbestuiving tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven op het terrein van Duurzame ICT & Energie te stimuleren en mede hierdoor wetenschappelijk uitdagende en bedrijfskundig verantwoorde innovatie en onderzoek te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   

 • logo An innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie

  An Innovative Truth Congressen

  De An Innovative Truth Congressen slaan bruggen tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven, en zijn erkende EUSEW Energy Days.
  De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Boek An Innovative Truth

  An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting An Innovative Truth, juni 2013 - is verschenen ter gelegenheid van de vijfde editie van An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. meer info »
   
   
   
   
   

onze contactgegevens

Over An Innovative Truth IX

Informatie over het congres, het programma, de sprekers, het inschrijven, de organisatie, de partners, de locatie, het debat, de posterpresentaties en de achtergrond is beschikbaar via deze linken.
 

Locatie & Media

An Innovative Truth IX vindt plaats op 19 juni 2017 op de Novio Tech Campus te Nijmegen (kaart). Publicaties, Twitter, LinkedIn en andere media over An Innovative Truth IX zijn beschikbaar via deze website.
 

vorige edities

An Innovative Truth IX is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de link: over de vorige edities.
 

 

congrespartner Stichting Gelijkspanning Nederland

An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner Stichting Gelijkspanning

Stichting Gelijkspanning Nederland streeft naar een duurzamer en meer geïntegreerd energiesysteem, waarin gelijkspanning een centrale rol vervult. We zijn er sterk van overtuigd dat gelijkspanning een sterke bijdrage zal leveren aan de Energietransitie.
Stichting Gelijkspanning Nederland realiseert dit door verschillende projecten te initiëren of door te participeren in initiatieven van anderen. In deze projecten wordt aan de hand van een toepassing, veelal in de praktijk, zowel technisch inhoudelijk als bedrijfseconomisch kennis opgedaan. We delen deze kennis, inzichten en ervaringen met onze partners, relaties en geïnteresseerden met als doel meer gelijkspanning te kunnen toepassen.
Stichting Gelijkspanning Nederland organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, waarin deze kennis gedeeld wordt en waar nieuwe initiatieven en projecten tot stand komen. Deze projecten en de daaraan gekoppelde kennisontwikkeling omvatten stappen van eerste ontwikkeling tot en met grootschalige uitrol.
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit Pepijn van Willigenburg en Ronald Fransen. Wij zijn vanuit onze diverse achtergronden (gemeentelijk bestuur, interim management, marketing, projectontwikkeling, toegepast onderzoek) geraakt door de brede mogelijkheden die gelijkspanning en de toepassing ervan biedt en nog gaat bieden.
 
In het netwerk van Stichting Gelijkspanning Nederland zijn kennisinstellingen (Technische Universiteit Delft, De Haagse Hogeschool, Zuid Hogeschool), bedrijven (ABB Nederland, Siemens Nederland, Direct Current en diverse installatiebedrijven), overheden (Ministerie van Economische Zaken, Programma Kas als Energiebron, RVO en diverse provincies en gemeenten), brancheorganisaties (zoals UNETO-VNI, ISSO, OTIB, TVVL, Stichting KIEN) en netbeheerders (Liander, Stedin, Enexis) actief.
 
Wil u meer weten over de mogelijkheden die Stichting Gelijkspanning Nederland uw organisatie kan bieden, bezoek dan onze stand op An Innovative Truth IX.
 

 

Follow us